בחירות 2018

electionsבעמוד זה ניתן למצוא קישורים לחקיקה, מאמרים ומקורות מידע בקשר לבחירות ברשויות המקומיות ביום שלישי ה- 30/10/2018. העמוד יעודכן ויתווספו לו חומרים נוספים בהמשך.
השימוש בתכנים בעמוד זה כמו בכל יתר התכנים באתר אינם מהווים יעוץ משפטי והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש באתר (חשוב לקרוא). ניתן לפנות לקבלת יעוץ ספציפי בעמוד צור קשר.

קישורים לנושאים בעמוד זה:
תוצאות הבחירות ב-2013
לוח הזמנים בחירות 2018
מאמרים קצרים ומדריכי בחירות
חקיקה
מקורות מידע נוספים

תוצאות הבחירות ב-2013 

הודעה על תוצאות הבחירות ברשויות המקומיות – ילקוט הפרסומים 6694 מיום 14/11/2013, ילקוט הפרסומים 6695 ו-6696 מיום 17/11/2013, ילקוט הפרסומים 6701 מיום 21/11/2013 וילקוט הפרסומים 6702 מיום 24/11/2013.

לוח הזמנים בחירות 2018

מאמרים קצרים ומדריכי בחירות

מועמדות לבחירות

סדרי הבחירות

מימון הבחירות

 תעמולת בחירות

חקיקה

מקורות מידע נוספים