חוף הים

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים 
  1. תקנות איסור נהיגה ברכב בחוף הים (הכשרת מפקחים)
  2. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירת נהיגה ברכב בחוף הים)
  3. צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים (נגישות לנכים)
 2. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת
 3. חוק הסדרת מקומות רחצה
  1. תקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על ידי רשויות מקומיות)
  2. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה)
  3. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח)
  4. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף)
  5. צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה)
  6. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)
 4. חוק שמירת הסביבה החופית
  1. תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים)