מועצות מקומיות ואזוריות

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:
מועצות מקומיות ואזוריות

 1. פקודת המועצות המקומיות
  1. צו המועצות המקומיות (א)
  2. צו המועצות המקומיות (ב)
  3. צו המועצות המקומית (מועצות אזוריות)
  4. צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה)
  5. צו המועצות המקומיות (שירות העובדים)
  6. צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)
  7. צו המועצות המקומיות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי)
  8. צו המועצות המקומיות (עבירות קנס)

ראו עוד:
חקיקה – רשויות מקומיות
טבלת עזר לניהול ישיבות מליאת מועצה מקומית וועדותיה – בדף טבלאות העזר
טבלת עזר לגבי תחולת פקודת העיריות על מועצות מקומיות – בדף טבלאות העזר

גלישה מהנה ומועילה 🙂