תמרורים ושילוט בדרכים

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. פקודת התעבורה
  1. תקנות התעבורה – רשות תמרור מקומית מוגדרת בתקנה 1 וסמכויותיה בתקנות 18 עד 19א.
  2. הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) – נכנסה לתוקף ב-26/06/2010
  3. כללים והנחיות להצבת תמרורים 2010 – משרד התחבורה, מעודכן לדצמבר 2010 ע"פ לוח התמרורים בקובץ תקנות 6956 מיום 28/12/2010. כל ראש רשות מקומית הוא רשות תמרור מקומית ויש גורמים נוספים שהוסמכו ככזו, ראו עמ' 520 והלאה במסמך.
 2. חוק הדרכים (שילוט)
  1. תקנות הדרכים (שילוט)
  2. תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון)
  3. תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות)