שונות

דברי החקיקה באדיבות אתר נבו:

 1. חוק בתי המשפט
  1. תקנות סדר הדין האזרחי
  2. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין)
  3. תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט)
  4. תקנות בתי המשפט (אגרות)
  5. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד)
  6. תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים)
  7. תקנות בתי המשפט (פגרות)
  8. צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)
  9. צו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים – הקמה והסמכה)
  10. תקנות בתי המשפט העירוניים (סדרי מינהל)
  11. צו בתי המשפט העירוניים (קביעת מקום מושבו של בית המשפט העירוני טירת-הכרמל – נשר – קרית-אתא – קרית-ביאליק – קרית-טבעון – קרית-ים – קרית-מוצקין)
  12. צו בתי המשפט העירוניים (מקום מושב בית המשפט העירוני פתח-תקוה – כפר-סבא – רעננה – הרצליה – רמת השרון – הוד השרון)
 2. חוק בתי משפט לענינים מינהליים 
  1. תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)
  2. צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט)
 3. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים
  1. תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות)
  2. תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות)
 4. חוק החברות
  1. פקודת החברות [נוסח חדש]
  2. תקנות החברות (אגרות)
  3. תקנות החברות (אגרות לעניין חברה לתועלת הציבור)
  4. תקנות החברות (אישור חלוקה)
  5. תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר)
  6. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור)
  7. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
  8. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)
  9. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
  10. תקנות החברות (פירוק)
  11. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)
  12. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית)
 5. חוק המקרקעין
 6. חוק השימוש בתאריך העברי
 7. חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות)
 8. חוק סדר הדין הפלילי
 9. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
 10. חוק העמותות
  1. תקנות העמותות (אגרות)
  2. תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה)
  3. תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)
  4. תקנות העמותות (טפסים)
  5. תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי)
  6. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות)
  7. רשות התאגידים – חוברת – ניהול תקין של עמותות
  8. רשם העמותות – צפיה בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור
 11. חוק הקרינה הבלתי מייננת – למשל הקרינה מאנטנות הסלולאר
  1. תקנות הקרינה הבלתי מייננת
 12. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים – חל על רשות מקומית שביום שבו מתקיימת בה קבלת קהל, מבקרים בה כרגיל 500 איש לפחות. יחד עם זאת מומלץ בכל רשות מקומית.
  1. תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים
 13. חוק עדכון כתובת
 14. חוק שמירת הנקיון
  1. צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי) – חל מדי שנה ביום שלישי האחרון של חודש אדר (או אדר ב' בשנה מעוברת). ע"פ סעיף 21(ב) לחוק ביום הניקיון הארצי "ביום הניקיון הארצי יקוימו ברחבי הארץ במחנות צה"ל, ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך פעולות חינוך והסברה בנושא שמירת הניקיון והגנה על הסביבה, לרבות בנושא מיחזור, שיכללו השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות."
  2. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – שמירת הניקיון)
  3. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון)