מידתיות

החלטה מנהלית הפוגעת בפרט כלשהו צריכה להיות מידתית, דהיינו אל לה לפגיעה לעלות על הנדרש לצורך הגשמת התכלית שלשמה הוענקה הסמכות להחליט את אותה החלטה. מבחני המשנה שעלו בפסיקה הם מידת ההתאמה בין האמצעי למטרה, בחירת האמצעי שפגיעתו היא הפחותה ביותר, וכן היחס בין התועלת לכלל הציבור והנזק שנגרם לפרט.

דוגמא: נקבע כי סירובה של עירייה להתיר תליית מודעות פוליטיות ברחבי העיר ייבחן על פי עיקרון המידתיות – על העירייה מוטל להפעיל את שיקול-דעתה בבואה לפגוע בחופש הביטוי באופן שזה, בין היתר, לא יפגע בזכות אלא במידה המזערית הנדרשת, וכך שהיחס בין הנזק שבפגיעה בזכות לבין התועלת האפשרית מהגשמת התכלית יהיה סביר. חוק העזר התיר לראש-העירייה לסרב לבקשה למתן היתר אם במודעה יש משום פגיעה מפורשת ברגשות הציבור. נקבע כי פגיעה ברגשות השוללת חופש ביטוי פוליטי חייבת להיות קשה וכבדה במיוחד ולעלות בעליל על רמת הסבולת של החברה בישראל, גם לאור העובדה שהשיח הפוליטי בישראל מאופיין בהתבטאויות קשות ואף מעליבות, ורמת הסבולת המקובלת בחברה היא גבוהה. ביהמ"ש קבע למעשה שהפגיעה אינה מידתית, קיבל את העתירה והורה לאפשר את תליית המודעות (בג"צ 6226/01 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים).

בהחלטה של בית הדין לעבודה (בש"א (ב"ש) 1261/08 זהבה גור נ' עיריית קרית גת, מיום 16/04/08), נקבע כי:

בדיקת המידתיות של ההחלטה נעשית באמצעות שלושה מבחנים:

המבחן הראשון – צריך להיות קשר רציונלי בין האמצעי למטרה. התפקיד המרכזי של מבחן זה הוא לחשוף תכליות נסתרות. אם האמצעי לא מקדם כלל את המטרה המוצהרת, ישנו סיכוי סביר שהוא נבע כדי לקדם מטרה סמוייה ולא ראויה (בג"ץ 1030/99 אורון ואח' נ' יו"ר הכנסת, פ"ד נו (3) 640 – שם דובר בתחנת רדיו שפעלה בניגוד לחוק, בית המשפט היה מוכן להניח כי קיימת תכלית ראוייה לחוק שעמד לביקורת, שהיא הבטחת פלורליזם בתקשורת, אולם תכלית זו לא הצליחה להסביר את הסעיף שנועד להכשיר את ערוץ 7 דווקא).

המבחן השני – הוא האם ניתן להשיג את המטרה באמצעים שפוגעים פחות. כאן, יש לבחון את יכולתם של האמצעים החלופיים להשיג את אותה מטרה, ותוך שנוודא כי לא נבחרו אמצעים ביד גסה, בחוסר התחשבות (בג"ץ 4769/95 מנחם נ' שר התחבורה, פ"ד נז (1) 236, 280)

המבחן השלישי – בודק אם התקיים יחס ראוי בין התועלת הציבורית מהגשמת התכלית לבין הנזק הנגרם בשל הפגיעה  בזכות. כאן נדרשת הערכה של חשיבות המטרה ומנגד הפגיעה בזכויות הפרט (גיא דוידוב, עיקרון המידתיות בדיני העבודה, המאמר מופיע באתר האגודה למשפט העבודה).

גלישה מהנה ומועילה 🙂