מתן זכות טיעון וחובת שימוע

למי שעשוי להיפגע על ידי החלטה של הרשות נתונה זכות טיעון ומאידך מוטלת על הרשות החובה לערוך לו שימוע – הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה.

דוגמא – נפסק כי חובתה של העירייה היא לפרסם את כוונתה להקצות קרקע לגוף מסוים או לצורך מסוים ולפרסם את הקריטריונים להחלטתה. כאשר ההקצאה משליכה על תושבי שכונה ויש בה כדי להשפיע על אורח חייהם ועל איכות חייהם יש לאפשר להם להשמיע את דברם לאחר פרסום הכוונה לבצע הקצאה. בעקבות שמיעת התושבים יש לקיים דיון ענייני ורציני בכל ההיבטים של ההקצאה, לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים להתייחס לטענות שהושמעו ולאזן בין הצרכים השונים. על הדיונים להשתקף בפרוטוקולים שחובת ניהולם נגזרת מן הדין, ולתושבים זכות עיון בפרוטוקולים (בג"צ 3638/99 בלומנטל נ' עיריית רחובות)

גלישה מהנה ומועילה 🙂