שוויון

כל רשות מינהלית חייבת לנהוג בשוויון. עיקרון השוויון הוא עיקרון בעל משקל רב ביותר, יש אומרים עיקרון על – אסור לרשות נהוג באפליה כלפי שווים. יחס שונה יהווה אבחנה מותרת (בניגוד לאפליה פסולה)  אם הוא יחס לשונים במידה פרופורציונאלית לשוני ביניהם.

דוגמא:

דיירים בבאר שבע תלו על הבניין שלהם כרזות אשר כוונו נגד ראש העיר במחאה על הזנחת השכונה והבניין שלהם. פקחי העירייה הסירו את הכרזות בטענה שתליית השלטים דורשת רשיון לפי חוק עזר עירוני, אולם הפקחים ידעו להבחין בין כרזה לכרזה. כרזות שהביעו ביקורת כללית על הזנחת השכונה נותרו תלויות במקומן. גם כרזות של תעמולת בחירות, שהודבקו על גבי הבניין בזמן מערכת הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה, חודשים אחדים קודם לכן, נותרו תלויות במקומן. רק כרזות שמתחו ביקורת על ראש-העירייה באופן אישי נתלשו בידי הפקחים.

נקבע כי אכיפה בררנית היא אכיפה הפוגעת בשוויון במובן זה שהיא מבדילה לצורך אכיפה בין בני-אדם דומים או בין מצבים דומים לשם השגת מטרה פסולה, או על יסוד שיקול זר או מתוך שרירות גרידא. דוגמה מובהקת לאכיפה בררנית היא, בדרך-כלל, החלטה לאכוף חוק כנגד פלוני, ולא לאכוף את החוק כנגד פלמוני, על בסיס שיקולים של דת, לאום או מין, או מתוך יחס של עוינות אישית או יריבות פוליטית כנגד פלוני. די בכך ששיקול כזה, גם אם אינו שיקול יחיד, הוא השיקול המכריע (דומיננטי) בקבלת החלטה לאכוף את החוק. אכיפה כזאת נוגדת באופן חריף את העיקרון של שוויון בפני החוק במובן הבסיסי של עיקרון זה. היא הרסנית לשלטון החוק; היא מקוממת מבחינת הצדק; היא מסכנת את מערכת המשפט. נקבע שהסרת הכרזות הייתה שלא כדין גם מהטעם של אכיפה בררנית הפוגעת בשוויון (בג"צ  6396/96 זקין נ' ראש עיריית באר שבע).

גלישה מהנה ומועילה 🙂