חזקת התקינות המינהלית

 חזקת התקינות המינהלית קובעת שברגיל, ניתן להניח לטובתה של הרשות המינהלית שהיא נהגה כדין.

פרטים והרחבה ראו במאמר "חזקת התקינות המינהלית – מהי ומה נדרש כדי לסתור אותה?"