מדריך משרד הפנים

מדריך משרד הפנים לנבחרים ברשויות המקומיות – קישור לאינדקס של המדריך

מדריך מקיף ורחב שממומלץ לעיין בו – מחולק לפרקים עם קישורים לתתי-נושאים בכל פרק כולל סוגי הרשויות וההבדלים ביניהן, מועצת הרשות המקומית וסמכויותיה, התקציב, נושאי משרה, ועדות* חובה ורשות, גופי סמך ועוד.

המדריך מטבעו לא נכנס לדקויות בכל סוגיה ואין בו בהכרח מענה לשאלות פרטניות שעולות מהוראות הדין, אך כאמור הוא נותן תמונה רחבה ומקיפה במגוון של נושאים.

גלישה מהנה ומועילה 🙂