מהי רשות מקומית

הגדרת המונח "רשות מקומית" מצויה בסעיף 1 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 בזו הלשון: "עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים".

ההגדרה בחוק הפרשנות אינה כוללת בתוכה מועצה אזורית, אך ע"פ פקודת המועצות המקומיות, מועצה אזורית היא למעשה מועצה מקומית אשר מכוננת באזור בו יש יש "שני כפרים או יותר" (סעיפים 1, 3, .5 ו-6 לפקודת המועצות המקומיות). הפקודה הנ"ל גם מאפשרת הקמת "מועצה מקומית תעשייתית" בתנאים ובאופן המוגדר בה (סעיף 2א לפקודת המועצות המקומיות).

הרשויות המקומיות כחלק מן ה"מנהל הציבורי" נועדו לשרת את הציבור והן מהוות נאמן של הציבור. מכאן נגזרות חובות שונות החלות על הרשויות המקומיות, כגון פעולה בצורה הוגנת, משיקולים ענייניים, בסבירות, במידתיות, תוך מתן זכות טיעון  (שמיעת טענותיו של מי שהרשות עומדת לפגוע בזכויותיו קודם לפגיעה), ועוד (ראו גם עיקרון חוקיות המינהל ו-ביקורת שיפוטית).

גלישה מהנה ומועילה 🙂