ארנונה

ניתן למצוא את המידע הבא בעמוד "ארנונה" באתר משרד הפנים:

 • מהי ארנונה
 • הנחות בארנונה
 • מועדים לתשלום הארנונה
 • כיצד ניתן לקבל פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
 • פניות לרשות המקומית בנושא ארנונה
 • הגשת השגה על חשבון הארנונה (הערה – לא מומלץ להגיש השגה בלי יעוץ משפט מקצועי)
 • זכאות ועד מקומי להטלת ארנונה
 • צו המסים
 • אישור חריג להטלת ארנונה
 • תעריפי מינימום ומקסימום לסיווגים השונים
 • שיעור עדכון שנתי של תעריפי הארנונה

מידע נוסף:

מנהל הארנונה/ועדת הערר:

גביה:

 • התדיינות בין רשויות מקומיות לחברות ממשלתיות בנוגע לחובות ארנונה בגין נכסים של המדינה המוחזקים ומנוהלים על די החברות לצורך דיור ציבורי (חוזר מנכ"ל 5/2012)
 • תשלום ארנונה השנויה במחלוקת המוטלת על המדינה ע"ח הרשויות המקומיות (חוזר מנכ"ל 11/2004)
 • גביית ארנונה ממחזיקים במבנים בלתי חוקיים – ברשויות המקומיות (חוזר מנכ"ל 7/2007)
 • קיזוז חובות ארנונה בדרך של המחאת זכות (חזור מנכ"ל 3/2004)
 • חשבון נפרד לארנונה ומים (חוזר מנכ"ל 6/1997)
 • מדידות לצורך תשלום הארנונה (הכנסת – מרכז מחקר ומידע, 28/07/03)

הנחות:

פטור מארנונה:

 • נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור (חוזר מנכ"ל 2/1999)
 • פטור מארנונה למוסד חינוך תרבותי ייחודי (חוזר מנכ"ל 3/2010)
 • פטור מארנונה לבתי חולים ציבוריים (חוזר מנכ"ל 2/2005)
 •  פטור מארנונה – קריטריונים לפטור מארנונה למוסדות להשכלה גבוהה לפי סעיף 5(י) לפקודת מסי עירייה ומסי  ממשלה (פיטורין) ולתאגיד המשרת שירותי בראיות לפי סעיף 5(ז) לפקודה (חוזר מנכ"ל 4/2004)

שיעור הארנונה:

מידע נוסף:

ארנונה עירונית – סדרת הרצאות בוידיאו (מאת ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד, אתר ארנונה)

גלישה מהנה ומועילה 🙂