עדכון הנחות בארנונה ל-2016

 תקנה 2 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, קובעת הנחה בארנונה לרשימה של זכאים המנויים בה.
תקנה 2(א)(8) קובעת הנחה לבעל הכנסה חודשית ממוצעת שמפורטת בתוספת הראשונה לתקנות, לפי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס – הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת האמורה (עד 6 נפשות שיעורי הנחה של עד 80%, עד 60% ועד 40% לפי טור ההכנסה המתאים, ומ-7 ומעלה עד 90%, עד 70% או עד 50%, שוב לפי טור ההכנסה המתאים).

התקנות מגדירות "הכנסה" כ- "הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם", אך  .למעט הכנסות מסוימות המפורטות .בה

ביום 31/01/2016 פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון), התשע"ו-2016, המעדכנות את התוספת הראשונה (עדכונים מזעריים לעומת העדכון הקודם בדצמבר 2014).

ניתן למצוא את התוספת המעודכנת  – כאן.

הערה חשובה – המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש באמור בו כפוף לתנאי השימוש באתר

פוסט זה פורסם בקטגוריה ארנונה, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.