צו חדש בעניין שיעור השתתפות המדינה ורשות החינוך המקומית בקיום מוסדות חינוך רשמיים

חוק לימוד חובה קובע שקיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסוימת, יוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. עוד קובע החוק שהשר, בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת יקבע בצו שיפורסם ברשומות, לגבי כל שנת לימודים ולגבי כל רשות חינוך מקומית, את שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשות החינוך המקומית בקיום מוסדות החינוך הרשמיים הללו.

ב-19/09/16 פורסם צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך  רשמיים לשנת הלימודים התשע"ז), התשע"ו-2016 ברשומות. הצו המעדכן את שיעורי ההשתתפות הללו באגרות השכפול, עלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות, שכר עובדי הוראה, פסיכולוגים, קציני ביקור סדיר, סייעות לגננות ועוד.

קישור לצו באתר נבו – לחצו כאן.

פוסט זה פורסם בקטגוריה חינוך, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.