עדכון – עובד רשות מקומית המשתתף בבחירות ברשות מקומית אחרת

בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 23/09/18 (תר"מ 69/21 יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ומשרד הפנים), נקבע כי בשל הוראות סעיף 75(א) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות, עובד רשות מקומית אחת שהסעיף חל עליו (עובד שיש לו "סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל"), איננו רשאי להשתתף גם בתעמולת בחירות לרשות אחרת שמתקיימות בה בחירות, ובפרט אם הוא מתמודד בבחירות לרשות האחרת, אלא אם יצא לחל"ת מעיסוקו ברשות המקומית בה הוא עובד מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת הבחירות או במועד שהגיש את מועמדותו לבחירות, לפי המוקדם ביניהם. בהחלטה הותר לעובדים כאלה של רשות אחת, הרוצים להתמודד בבחירות ברשות אחרת, לצאת לחל"ת עד למועד האחרון להגשת רשימת המועמדים לבחירות ברשויות המקומיות, דהיינו עד ליום 27/09/18.

לשונו של סעיף 75 לחוק הבחירות:

75.   (א)  עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של תאגיד השידור הישראלי, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.

           (ב)  מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא יקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן (א) בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.

הערה – האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש בו לתנאי השימוש באתר. ניתן לפנות לשם קבלת יעוץ בעמוד צור קשר

פוסט זה פורסם בקטגוריה בחירות, משרד הפנים, עדכוני פסיקה, רשויות מקומיות. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.