הארכת הוראת השעה לתקנות ההנחה בארנונה ועדכון טבלת הזכאות

ב-01/01/19 נכנסו לתוקפן תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'2), התשע"ט-2019.  התקנות כוללות עדכון של טבלת הזכאות להנחה בארנונה (התוספת הראשונה) בהתאם לעדכונים ולשינויים במשק הכוללים בין היתר את העלאת שכר המינימום כך שמקבלי שכר זה יהיו זכאים להנחה. התקנות מאריכות את האפשרות לבחור את חישוב ההכנסה לפי 12 החודשים הקודמים לשנת הכספים בה מבוקשת ההנחה או 3 החודשים הקודמים לה, לפי בקשת המחזיק בנכס.
לתקנות 2019 לחצו כאן.
לתקנות ההנחה מארנונה בנוסח המלא המעודכן בעמוד "חקיקה – ארנונה, מסים עירוניים והטלים" (סעיף 2.2) – לחצו כאן.

פוסט זה פורסם בקטגוריה ארנונה, מועצה אזורית, מועצה מקומית, עדכון חקיקה, עירייה, רשויות מקומיות, רשות מקומית, עם התגים . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.