ארכיון רשומות מאת: dinmekomi

לידיעת הגולשים – האתר אינו מעודכן ואינו מתעדכן בשוטף בגלל אילוצים אישיים – בתקווה שבהמשך המצב ישתנה. עימכם הסליחה.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | כתיבת תגובה

הארכת הוראת השעה לתקנות ההנחה בארנונה ועדכון טבלת הזכאות

ב-01/01/19 נכנסו לתוקפן תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'2), התשע"ט-2019.  התקנות כוללות עדכון של טבלת הזכאות להנחה בארנונה (התוספת הראשונה) בהתאם לעדכונים ולשינויים במשק הכוללים בין היתר את העלאת שכר המינימום כך שמקבלי שכר זה יהיו זכאים להנחה. התקנות … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים

עדכון – עובד רשות מקומית המשתתף בבחירות ברשות מקומית אחרת

בהחלטה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מיום 23/09/18 (תר"מ 69/21 יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ומשרד הפנים), נקבע כי בשל הוראות סעיף 75(א) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות, עובד רשות מקומית אחת שהסעיף חל עליו (עובד שיש לו "סמכות מינהלית, … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות

בחירות 2018 – עדכון באתר

עמוד בחירות 2018 (אשר יעודכן גם בהמשך) עכשיו באתר. שבוע טוב, אסף אבידן, עו"ד עורך אתר דין מקומי  

גלריות נוספות

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים

פורסמו מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בפעילות שוטפת של כפרי סטודנטים, (י"פ 7535 מיום 03/07/17). ע"פ הפרסום "המשרד מעוניין לסייע למוסדות ציבור שעומדים בתנאי הסף בהפעלה של מערך כפרי סטודנטים, מתוך הכרה בחשיבות של הפעילות ההתנדבותית, החינוכית, הערכית, החברתית … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , ,

תיקון 115 לחוק התכנון והבניה – כתב שיפוי, היטל השבחה בעניין תמ"א 38 ועוד

ביום 05/04/17 פורסם ברשומות ונכנס לתוקפו תיקון 115 לחוק התכנון והבניה. התיקון נועד לתת מענה להחלטה בפסה"ד בעניין פרחי ביקל, שקבע כי ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש מיזם תכנית להפקיד בידיה כתב שיפוי ולהעביר אליו את נטל הפיצוי לפי סעיף … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , ,

ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש מיזם תכנית להפקיד בידיה כתב שיפוי ולהעביר אליו את נטל הפיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

<ראו עדכון חקיקה מיום 05/04/17 שהסדיר את עניין כתבי השיפוי – סקירה באתר על תיקון 115 לחוק התכנון והבניה> בפסק דין של בית המשפט העליון (כב' השופט דנציגר בהסכמת השופטים ניל הנדל וענת ברון), שניתן לפני מספר ימים (15/12/16), נקבע כי … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , ,

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

בהמשך לרפורמה של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, פורסמו ב-04/07/16 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016.  התקנות מסדירות את אלה: רישוי מקוון (פניה וקבלת תשובה מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון) בקשת וקבלת המידע הדרוש להיתר בניה אופן הגשת הבקשה להיתר בדיקה … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות

צו חדש בעניין שיעור השתתפות המדינה ורשות החינוך המקומית בקיום מוסדות חינוך רשמיים

חוק לימוד חובה קובע שקיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסוימת, יוטל על המדינה ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. עוד קובע החוק שהשר, בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , , , ,

פורסם תזכיר לתיקון פקודת העיריות – הערות עד ה-30/08

פורסם תזכיר לפקודת העיריות שהוכן במשרד הפנים. ניתן למסור הערות לתזכיר עד ליום כו' באב תשע"ו ה-30/08/16 באמצעות אתר קשרי ממשל (קישור למטה). ע"פ התזכיר מטרותיו הן אלה: קביעת הסדר חדש לבחינת ניגוד עניינים של כלל נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, קרי … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים , , , , , , ,