תגית: הנחה מארנונה

הארכת הוראת השעה לתקנות ההנחה בארנונה ועדכון טבלת הזכאות

ב-01/01/19 נכנסו לתוקפן תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'2), התשע"ט-2019.  התקנות כוללות עדכון של טבלת הזכאות להנחה בארנונה (התוספת הראשונה) בהתאם לעדכונים ולשינויים במשק הכוללים בין היתר את העלאת שכר המינימום כך שמקבלי שכר זה יהיו זכאים להנחה. התקנות … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים

עדכון הנחות בארנונה ל-2016

 תקנה 2 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, קובעת הנחה בארנונה לרשימה של זכאים המנויים בה. תקנה 2(א)(8) קובעת הנחה לבעל הכנסה חודשית ממוצעת שמפורטת בתוספת הראשונה לתקנות, לפי מספר הנפשות המתגוררות איתו בנכס – הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה … להמשיך לקרוא

גלריות נוספות | עם התגים ,